Fides (Amado Nervo)

Non che resignes antes de perder
Definitiva, irrevocablemente,
A batalla que libras. Loita ergueito
E sen contar as inimigas huestes,
¡Mentres vexas físgoas […]